เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่

เครื่องพ่นยา ยี่ห้อไหนดี

เครื่องพ่นยา ยี่ห้อไหนดี 2021/2022

เครื่องพ่นยา หรือ เครื่องพ่นสาร เครื่องพ่นยาเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ฉีดพ่นสารพ่นยา หรือปุ๋ยน้ำต่างๆ แล้วส่วนใหญ่ใช้ สำหรับการฉีดพ่นยากำจัดวัชพืช ยาฆ่าแมลง และสารเคมีทางเกษตร หรือใช้ฉีดพ่นฮอร์โมนให้แก่พืช โดยฉีดพ่นให้กับต้นไม้ ต้นไร่ เพื่อการดูแลรักษา หรือเพื่อทำให้ต้นไม้นั้นออกดอกออกผลตามต้องการ ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเครื่องพ่นยา จะมีด้วยกันหลายประเภท เช่น 1. เครื่องพ่นยาแบบมือโยก หรือ เครื่องพ่นยารุ่นนี้ราคาจะถูก ราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนลิตร ที่บรรจุ มีความคงทนสูง การใช้งานง่าย อายุการใช้ง่านง่าย...
อ่านต่อ