งูเหลือมเผือก

ปะหลาด!! ฝันเห็นงูเหลือมเผือกตัวใหญ่ แฝงความหมายอะไรไว้?

ปะหลาด!! ฝันเห็นงูเหลือมเผือกตัวใหญ่ แฝงความหมายอะไรไว้? 2021/2022

ฝันเห็นงูเหลือมเผือกตัวใหญ่ ดีหรือร้าย หากว่าด้วยเรื่องของความฝัน มันก็มีวิธีการวิเคราะห์และแตกแขนงออกไปได้หลายมุมมอง ในทางการแพทย์ที่เน้นเอาหลักฐานทางการวิจัยและทดสอบมาอ้างอิง ก็มักจะบอกว่า ความฝัน เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติของร่างกาย คือมีบางอย่างที่ทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายตัว หรือมีความวิตกกังวลบางอย่างอยู่ เช่น กำลังเครียดกับการเตรียมนำเสนอผลงาน ก็มีโอกาสที่จะเก็บเอามาฝันได้ หรือกำลังเจ็บป่วย ที่นอนไม่สบาย อากาศร้อนหรือเย็นเกินไป ส่งผลให้เข้าสู่สภาวะฝันได้ทั้งนั้น แต่ถ้าพูดในเรื่องความเชื่อ ความฝัน...
อ่านต่อ