จักรยานกายภาพ

จักรยานกายภาพบำบัด แบบไฟฟ้า ก่อนซื้อต้องดูอะไรบ้าง?

จักรยานกายภาพบำบัด แบบไฟฟ้า ก่อนซื้อต้องดูอะไรบ้าง? 2021/2022

จักรยานกายภาพบำบัด แบบไฟฟ้าในปัจจุบันนั้น จะเห็นได้ว่ามีผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคที่ต้องนำการกายภาพบำบัดมาใช้ในการรักษาเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี การรักษาด้วยวิธีนี้ใช้บำบัดผู้ป่วยอย่างแพร่หลาย ได้แก่ ทารกที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อตั้งแต่เกิด ผู้ใหญ่ที่เกิดอาการปวดขาแบบไซอาติกา (Sciatica) อันเนื่องมาจากกระดูกทับเส้น ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือได้รับผลกระทบจากการผ่าตัด ผู้สูงอายุที่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังจากป่วยเป็นโรคหลอดเลือดในสมอง...
อ่านต่อ