บทสวดมนต์วันพระ

สิ่งที่ได้รับจากบทสวดมนต์ก่อนนอน

สิ่งที่ได้รับจากบทสวดมนต์ก่อนนอน 2021/2022

บทสวดมนต์ก่อนนอน สำหรับพวกเราคนไทยนั้น ต้องบอกเลยว่าเป็นประเทศที่มีการนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ แต่อย่างที่เรานั้นรู้กันว่าประเทศของเราค่อนข้างที่จะเปิดและให้เกียรติศาสนาอื่นเป็นอย่างมาก เรานั้นจะไม่มีการบังคับให้คนภายในประเทศนั้นไปนับถือศาสนาไหนเป็นหลักเหมือนหลายๆประเทศนั้นเอง ซึ่งตรงจุดนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยนั้นสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั้นเอง คนไทยโดยหลักแล้วถ้าย้อนกลับไปในสมัยอดีตนั้นถือว่าอยู่คู่กับวัดวาอารามมาตั้งแต่สมัยเก่าแก่เลยทีเดียว...
อ่านต่อ