ลบคำผิด

ปากกาลบได้ ยี่ห้อไหนดี

ปากกาลบได้ ยี่ห้อไหนดี 2021/2022

ปากกาลบได้ เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีคุณสมบัติเขียนได้และลบได้เมื่อเขียนผิดในแท่งเดียวกัน เนื่องจากการใช้น้ำหมึกพิเศษที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาร่วมกัน ตามอุณหภูมิที่เกิดจากการเสียดสี (Frictional Heat) ระหว่างสารประกอบ 3 ชนิด คือ A สีหมึก B สารที่ทำให้หมึกเกิดสี และ C สารที่ทำให้สีเปลี่ยนตามอุณหภูมิที่เกิดจากการเสียดสีได้ โดยใช้แค่จุกใส ๆ ตรงปลายปากกาลบถู ๆ ก็ออกแล้ว แถมกระดาษก็ไม่ขาดเป็นรูอีกต่างหาก ปากกาลบได้จึงได้รับความนิยมมากทั้งนักเรียน นักศึกษา หรือในวัยทำงาน...
อ่านต่อ