เตียงผู้ป่วยแผลกดทับ

เตียงผู้ป่วย เตียงคนไข้ หรือที่ใช้กับผู้สูงอายุ ก่อนซื้อต้องดูอะไรบ้าง?

เตียงผู้ป่วย เตียงคนไข้ หรือที่ใช้กับผู้สูงอายุ ก่อนซื้อต้องดูอะไรบ้าง? 2021/2022

เตียงผู้ป่วยเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์และได้ออกแบบมาเพื่อใช้กับโรงพยาบาลหรือคลินิก แต่ผู้ป่วยบางรายที่สามารถออกโรงพยาบาลได้แต่ต้องมีเตียงเพื่อที่จะมาพักฟื้นที่บ้านก็สามารถหาซื้อเตียงผู้ป่วยมาใช้ในการพักฟื้นที่บ้านได้เช่นกัน เตียงผู้ป่วยมีความแตกต่างจากเตียงทั่วไป คือ เตียงผู้ป่วยสามารถปรับระดับของหัวเตียง ท้ายเตียงและปรับระดับสูงต่ำของเตียงได้เพื่อให้ง่ายต่อผู้ป่วยและผู้ที่ดูแลผู้ป่วย เตียงผู้ป่วยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ ประเภทเตียงผู้ป่วย 1. เตียงประเภทมือหมุน เป็นเตียงคนไข้แบบธรรมดาที่สามารถปรับระดับได้ 3...
อ่านต่อ