โต๊ะพับขายของ

โต๊ะพับขายของ โต๊ะพับสแตนเลส เลือกซื้อแบบไหนดี?

โต๊ะพับขายของ โต๊ะพับสแตนเลส เลือกซื้อแบบไหนดี? 2021/2022

โต๊ะพับ มีมากมายหลายแบบ บางแบบเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมจัตุรัส บางแบบเป็นโต๊ะยาว และมีอีกหลาย ๆ แบบ ที่เป็นโต๊ะกลม เรื่องของวัสดุที่ใช้เป็นแผ่นโต๊ะกลม ก็จะแตกต่างกันออกไป บางแบบใช้เนื้อไม้ บางแบบเป็นเหล็กแผ่นขึ้นรูป บางแบบเป็นพลาสติก ซึ่งแต่ละแบบก็จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ลักษณะของงานที่ใช้ แต่จะมีองค์ประกอบหลักตรงที่สามารถ “พับได้” นั่นเอง โต๊ะพับสแตนเลส ถือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์อันดับต้น ๆ ที่ได้รับความนิยมถูกเลือกซื้อมาใช้ในครัวเรือน รูป แบบของโต๊ะพับสแตนเลสมีดังนี้ แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า...
อ่านต่อ