Filter

ฟิลเตอร์ (Filter) ยี่ห้อไหนดี

ฟิลเตอร์ (Filter) ยี่ห้อไหนดี 2021/2022

ฟิลเตอร์ (Filter) ถือเป็นอุปกรณ์เสริมในการถ่ายภาพอย่างหนึ่ง ที่จำเป็นสำหรับช่างภาพ เพราะฟิลเตอร์จะช่วยกรองแสงและปกป้องหน้าเลนส์ เวลาเลนส์โดนกระทบกระแทกอะไร ฟิลเตอร์ จะเป็นด่านหน้าที่ป้องกันหน้าเลนส์ของคุณได้ หากฟิลเตอร์แตก หรือเสียหาย เราก็สามารถหาซื้อใหม่ได้ซึ่งราคาจะถูกกว่าเลนส์ ถ้าเลนส์แตกนี้สิเรื่องใหญ่  และยังป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ ฟิลเตอร์สามารถป้องกันฝุ่น และละอองน้ำ ไม่ให้เกาะหน้าเลนส์ได้อีก หากเราต้องเดินทางไปถ่ายรูปที่มีสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นเยอะ ฟิลเตอร์ก็สามารถช่วยได้...
อ่านต่อ