Pigeon

ขวดนมพีเจ้น Pigeon เลือกรุ่นไหนดี

ขวดนมพีเจ้น Pigeon เลือกรุ่นไหนดี 2021/2022

การเลือกขวดนมสำหรับลูกน้อยของคุณนั้น โดยในการเลือกซื้อขวดนมนั้น จะต้องพิจารณาถึงวัสดุที่นำมาผลิตเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งขวดนมที่มีจำหน่ายนั้นส่วนใหญ่จะทำมาขากพลาสติก ซึ่งพลาสติกแต่ละอย่างก็จะมาหลายเกรดมากมีทั้งแบบขาวขุ่น ขาวใส ซึ่งความปลอดภัยก็ต่างกันด้วย ขวดนมที่ผลิตจากพลาสติกต่างชนิดกัน จะมีสี การทนต่อความร้อน และอายุการใช้งานที่แตกต่างกัน การเลือกขวดนมพลาสติก ขวดนม PP ผลิตจากวัสดุ Polypropylene เนื้อพลาสติกจะมีสีกึ่งโปร่งใส หรือสีขาวขุ่น ทนอุณหภูมิ -20 – 110 ˚C มีอายุการใช้งานเฉลี่ย 6 เดือน ขวดนม PES ผลิตจากวัสดุ Polyethersulfone...
อ่านต่อ